پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

تسلیت:

به این وسیله به همکار گرامی آقای علی جهانی که در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته اند تسلیت عرض نموده ،بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم.

به این وسیله به همکار محترم جناب آقای مجید اکبری که در غم از دست دادن پدر عزیزشان به سوگ نشسته اند تسلیت عرض نموده و بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم.

                                                                                                                 ( روابط عمومی شبکه)