پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

مسئول حراست شبكه بهداشت درمان

نام و نام خانوادگی: امیر لطیفی شهرام

سابقه: 8 سال

مدرک: کارشناس حقوق

حراست مشاوری است امین برای کارکنان

با عنایت به اهمیت اخبار ولزوم اطلاع مسئولین  از نارساییهای موجود واطلاع رسانی به موقع در جهت پیشگیری از این نارسائی و مشکلات  احتمالی در سطح شبکه بیمارستان و مراکز تابعه وتلاش در جهت فراگیری عدالت ،حرمت وتکریم کارکنان و مراجعین محترم ،دفتر حراست با هدف بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنهادات واطلاع رسانی ، شماره تلفن های ذیل را اعلام  می دارد

1-شماره تلفن 34504333ارتباط ممستقیم با مسئول حراست روزهای دوشنبه و چهار شنبه  از ساعت 8الی 12

2-شماره تلفن 34504333جهت ارسال نمابر بصورت شبانه روز در طول هفته