پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

آدرس : بهار خیابان امام نرسیده به میدان امام

 

اهم فعالیت ها :

1- انجام  ویزیت مراجعین سرپائی به کلینیک 

2- جمع آوری آمار روزانه و ماهیانه تعداد مراجعین به کلینیک

3- انجام خدمات پرستاری شامل : تزریق نوار قلب پانسمان و ...

4- انجام آندوسکوپی از بیماران

برنامه کلینیک:

پزشک

تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر اولدوز آلوش

تخصص داخلی

هرهفته

 

هر هفته

هر هفته

هر هفته

 

دکتر لوئیز رسولی

تخصص زنان و مامایی

 

هر هفته

1 هفته در میان

هر هفته

 

 

دکتر مریم شعبانی

تخصص زنان و مامائی

هر هفته

 

1 هفته در میان

 

هر هفته

 

دکتر بهرام سوری

تخصص عفونی

هر هفته

هر هفته

هر هفته

هر هفته

هر هفته

هر هفته

دکتر ماندانا سلگی

تخصص اطفال و نوزادان

هر هفته

 

هر هفته

 

هر هفته

 

دکتر حمید رضا شکرائیان

تخصص اطفال و نوزادان

 

هر هفته

 

هرهفته

 

هر هفته