پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

اهم فعالیت های واحد دبیرخانه:

1-ثبت و ارسال نامه ها به واحد های مشخص شده و جوابگوئی به ارباب رجوع و تفکیک نامه های تایپ شده و ارسال به ادارات و واحد های تحت سرپرستی شبکه

2-فاکس نامه های فوری و دعوت نامه های صادره و وارده و پاسخگوئی به مدیر و مسؤلین شبکه در خصوص سوابق نامه های وارده و صادره میباشد.

3-ایجادشبکه پیام دولت در واحد دبیر خانه و دریافت نامه از طریق این شبکه از ادارات و ارگانهای مربوطه و ارسال نامه ها از طریق همین شبکه به ادارات و شرکت های تحت پوشش و استانهای دیگر،بایگانی و ثبت نامه های دریافتی و ارسالی از این شبکه امکان پذیر میباشد

4-تایپ واسکن همه نامه های شبکه و مهر تفکیک نامه ها به صورت مرتب و ارسال به واحد های مربوطه و نامه رسانی نامه های تفکیک شده و ویرایش انواع نامه های صادره از  شبکه شامل نامه های اداری ،صورت جلسات ،کمیته ها ،نامه های ارباب رجوع،قرارداد ها،بخشنامه ها،آمارهای ماهیانه واحد ها و غیره.....

·         اطلاعات آماری همکاران


نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

شماره تلفن

لیلا امام وردی ملک

مسئول واحد دبیرخانه

فوق دیپلم

34509482

 

فاطمه بهارلو

ماشین نویس

لیسانس

34509482