پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

 

نام و نام خانوادگی:

سرکار خانم فاطمه با حجب قدسی

تلفن:34509483

 اهم عملکرد واحد تحول اداری و ارزیابی عملکرد شبکه به شرح ذيل مي باشد:

-تنظیم برنامه عملیاتی شبکه  

- تنظیم عملکرد جامع سال 88 (از بین ادارات شهرستان رتبه پنجم را کسب کرده است)

- فعال نمودن کمیته های وابسته به تحول اداری و ملزم نمودن آنها به انجام وظایف مربوطه و ارسال گزارش عملکردی فصلی به شبکه

- تهیه فرمت یکسان عملکردی و بررسی عملکرد واحدهای زیر مجموعه و ارسال پسخوراند به ایشان

- فعال نمودن برنامه نظام پیشنهادات

- فعال نمودن برنامه طرح تکریم ارباب رجوع

- ثبت فعالیت های ویژه در سایت استانداری

- پایش از نحوه اجرای برنامه تحول اداری در مراکز و خانه های بهداشت

- نظارت بر حسن اجرای برنامه 5s در شبکه-بیمارستان و مرکز بهداشت و کسب رتبه اول در بین ادارات

- اجرای طرح 5s به مراکز و خانه های بهداشت تابعه

 

 

 

 

 

 

 

Email : f.sarvandi@umsha.ac.ir