ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
پایگاه جاده ای حسن قشلاق

پایگاه جاده ای حسن قشلاق

 1.اطلاعات کلی:

1ـ1.نام پایگاه: پایگاه جاده ای حسن قشلاق

1ـ2.نوع پایگاه: جاده ای

1ـ3.کدشناسائی کشوری پایگاه: 345 ـH

1ـ4.جمعیت تحت پوشش پایگاه:       جمعیت روستائی: نفر             

1ـ5. مشخصات سرپرست پایگاه:

* نا م ونام خانوادگی: مصطفی بیرامی          مدرک تحصیلی: کاردان فوریت های پزشکی        تاریخ انتصاب: 1395

1ـ6.سال شروع فعالیت : 1395

1ـ7.میانگین تعدادمأموریت های ماهیانه مرکز  جاده ای: مورد        بین مراکزدرمانی: مورد                مجموع: مورد

2. مشخصات جغرافیائی پایگاه :

2ـ1.آدرس وشماره تلفن : پایگاه جاده ای اورژانس 115 حسن قشلاق   تلفن:

2ـ2.وضعیت ساختمان محل استقرار:

* نوع ساختمان: ساختمان مستقل به مساحت

2ـ3.نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه قبلی : پایگاه مرکزی بهار بافاصله 26کیلومتر

2ـ4. نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه بعدی : پایگاه جاده ای گل تپه(شهرستان کبودراهنگ) بافاصله 22کیلومتر

2ـ5.محورها،شهر ها،بخش هاوروستاهای تحت پوشش پایگاه باذکرفاصله:

* محدوده جغرافیائی روستاهای  محور بهار به غار علیصدر تا پایان محدوده پایگاه جاده ای گل تپه

* مأموریت های بین مراکزدرمانی درمانگاه حسن قشلاق 

3. وضعیت نیروی انسانی پایگاه:

3ـ1.بدون چارت سازمانی مصوب

3ـ2.میانگین تعدادنیروهای شاغل درپایگاه:6 نفرتکنسین فوریت های پزشکی جهت استقراریک اکیپ آماده دونفره درهرشیفت 24ساعته)

3ـ3:وضعیت شیفت دهی وچینش پرسنل پایگاه:چینش چرخشی پرسنل درکلیه پایگاه های تابعه مرکز هرچهار ماه یک باروشیفت دهی 24ساعته وگاها 48 ساعته برحسب نیاز

3ـ4.نحوه ترددپرسنل به پایگاه: آژانس (قراردادبابخش خصوصی)

4. وضعیت ارتباطات پایگاه:

4ـ1. دارای یک خط تلفن ثابت فعال :

4ـ2. دارای یک دستگاه بی سیم مرکزی ویک دستگاه بی سیم خودروئی نصب برروی آمبولانس دراختیار

5. وضعیت لجستیک پایگاه:

بعنوان کداصلی  H-3453  آمبولانس های فعال دراختیار: یک دستگاه آمبولانس بنزاسپرینتر با کدلجستیک کشوری*

 

 

 

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور