پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت شهرستان بهار

نام مرکز

نام روستا اصلی

روستای قمر

نام مرکز

نام روستا

روستای قمر 

آبرومند

حصارقره باغي

 

 

زاغه

فسيجان

نورآباد

آبرومند

آب باريك

 

 

اختاچي

 

 

وهنان

 

 

 

 

کل زاغه

 

چوتاش

 

 

کارخانه قند

آقبلاق

 

 

 

 

كوشك آباد

 

رسول آباد

رسول آبادعليا

 

لتگاه

 

 

 

 

راه هموار

 

روان

 

 

حسین آباد

 

سنگ سفيد

دهنو

 

 

گنده جين

چشمه كبود

 

صالح آباد4

آق كهريز

 

 

 

كريم آباد

 

پهنه بر

باباعلي

ساربانلر

 

كموش بلاغي

 

پهنه بر

 

 

مالك اشتر

 

خليل كرد

 

 

 

 

 

 

بهار یک

حسام آباد

 

قشلاق

 

 

هارون آباد

 

 

 

گنج تپه

 

حسن قشلاق

 

 

 

 

پرلوك

جعفرآباد

 

بهار دو

حسين آبادبهار

 

 

 

 

لالجین 5

سليمان آباد

 

حسن ابدال

 

 

دستجرد

 

حسن قشلاق

قيه لي بلاغي

گوك تپه

دينارآباد

 

حسين آباد

اكبرآباد

 

دهنجرد

 

 

 

 

 

خوشاب عليا

خوشاب سفلي

 

لالجین 6

چپقلو

جمشيدآباد

دربند

دولت آباد

 

 

 

 

 

 

ساريقيمش

ميرزاحصاري

قره آغاج

 

 

گنبدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لك

 

 

مهاجران

رایکان سفلی

رایکان علیا

 

 

 

 

 

ميهمله عليا

میهمله سفلی

 

مهاجران

 

حسن قشلاق

 

 

 

زاغه

حيدره دارامام

گوشلان

 

همه کسی

همه كسي

جهادآباد

رباط زعفراني

 

 

 

 

زاغه

 

 

 

سيمين زاغه