پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

*اهم فعالیت های امور اداری:

1-صدور احکام کارگزینی اعم از افزایش ضریب و ارتقاء طبقه تغییر عنوان

2-صدور ابلاغهای کمک هزینه عائله مندی و اولاد و بازنشستگان

3-ثبت و صدور احکام مرخصی (استحقاقی-استعلاجی-بدون حقوق) و پاس های ساعتی

4- ارزشیابی کارکنان،کارشناسان و مدیران جهت کلیه پرسنل

5-انجام مکاتبات ابلاغ های صادره

 6-نظارت و پایش از واحد های تحت پوشش

7-صدور حکم های مأموریت روزانه(با بیتوته،بدون بیتوته)

8- شرکت در جلسات آموزشی

9-تهیه و تنظیم فرم 502 و خلاصه اطلاعات پرسنلی

10-تشکیل جلسات فرعی کمیته طرح و طبقه بندی مشاغل

11-تهیه آمار پرسنلی

12-وارد نمودن اطلاعات پرسنلی در سیستم  نظام نوین مالی و شاخه بندی درخت سازمانی