پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار
   

واحد بهداشت محيط و حرفه اي

 

شرح فعاليت ها :

1- اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط در سطح شهرستان

2- نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط ( بهداشت اماکن عمومی ، مدارس و مراکز پرورشی ، مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوردنی –آشامیدنی و بهداشتی ) ، کنترل کیفی مواد غذایی در سطح فروش ، بهسازی محیط روستاها ، بهداشت آب و فاضلاب ، دفع بهداشتی زباله ، بهداشت هوا ، مبارزه با دخانیات و ... در سطح شهرستان به منظور انجام به موقع و صحیح آنها

3- اعمال و اجرای مقررات و استاندارهای بهداشت محیط در زمینه کنترل و بهسازی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی ، کنترل مواد غذایی در سطح فروش

4- اجراي ماده 688 قانون مجازات اسلامي = جلوگيري از هرگونه اقدام عليه بهداشت عمومي

5- نظارت بر توزيع مواد غذايي آماده شامل نحوه ارائه ماده غذايي ، بسته بندي ، تاريخ مصرف و تاريخ توليد ماده غذايي و ... مي باشد

6- تلاش در جلب مشارکت بین بخشی و مردمی در جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط

7- شرکت در جلسات کمیسون ها و گردهمایی های مربوط در زمینه حل مسایل بهداشت محیط برابر مقررات و ضوابط مورد عمل

8- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی و مداخله ای مربوط به آموزش بهداشت محیط

9- اجراي قانون کار که فصل 4 قانون کار تکليف کارفرما را در قبال مسايل بهداشت کار تعيين کرده و در بازرسي نظارت بر نحوه اجراي فصل 4 قانون کار

10- شناسايي عوامل زيان آور محيط کار ( عوامل فيزيکي ، شيميايي ، عوامل بيولوژيک ، عوامل مکانيکی ، عوامل رواني )

11- اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار، کنترل عوامل زيان آور محيط کار، پايش سلامت شاغلين از قبيل معاينه قبل از استخدام ، معاينات ادواري ، معاينات اختصاصی

12- بررسي وضعيت بهداشت محيط كار (سرويس هاي بهداشتي ، سلف سرويس و ... )

13- سطح بندي خدمات بهداشت حرفه اي 

·         اطلاعات آماری همکاران


 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

شماره تلفن ثابت و همراه

مهندس جواد جعفري محب

مسئول واحد بهداشت محيط

كارشناس

بهداشت محيط

08124220455

قاسم آذريان

كارشناس

 بهداشت محيط

كارشناس ارشد بهداشت محيط

09183117757

عباس ميرزايي

كارشناس

 بهداشت محيط

كارشناس

بهداشت محيط

09189118540

زهرا رضايي

كارشناس

بهداشت محيط

كارشناس

 بهداشت محيط

09183165479

طيبه آشوري

كارشناس

 بهداشت حرفه اي

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

08124220455

فاطمه عربي

كارشناس

بهداشت حرفه اي

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

08124220455

سميرا طراحيان

كارشناس

 بهداشت حرفه اي

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

08124220455