پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

 

شرح وظايف گروه تخصصي پيشگيري ومبازه با بيماريها  

گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها يکي از گروههاي کارشناسي تخصصي مرکز بهداشت منطقه است که در زمينه چگونگي الگوي توزيع بيماريهاي شايع استان از نظر اتيولوژي ، توزيع مکاني ، توزيع زماني، توزيع انساني و بخصوص بار بيماري ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسي و مطالعه نموده و بدينوسيله جايگاه اپيدميولوژيک آنها را در چارچوب قياس منطقه اي و ناحيه اي از نظر اسپوراديک ، آندميک ، طغيان ( Out Break ) و اپيدميک بودن تعيين و تبيين مي نمايد .تابتواند بعنوان عضوي از ساختار اجرايي مرکز بهداشت استان بعنوان يک ارگان سازماني مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با ساير اعضاء و ديگر بخشهاي موثر در بهداشت و با بهره گيري از توان تخصصي خود در تحقق اهداف بهداشتي کشور به نحو شايسته ايفاي نقش کند. 

 


اهم وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها       
1-مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيک بيماريها در شهرستان
2 - برنامه‌ريزي ، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي کنترل بيماريها در سطح شهرستان 

3- مراقبت و پايش برنامه هاي کنترل بيماريها
4- تسهيل زمينه هاي اجرايي برنامه هاي کشوري تدوين شده در زمينه کنترل بيماريها
5- جلب و ايجاد همکاري درون و بين بخشي
6- برنامه ريزي و همکاري در انجام برنامه هاي آموزش همگاني و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7- برنامه ريزي و انجام سمينارها و کارگاه هاي آموزشي
8- برنامه ريزي و انجام ادغام برنامه کنترل بيماريها در

PHC
9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمينارها و کارگاه هاي علمي
10- انجام مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي و يا مشارکت در آنها

 

 

 

 وظايف مربوطه در بيماري هاي زير انجام مي شود:

 

برنامه كشوري مبارزه با سل و استراتژي DOTS

برنامه كشوري مبارزه با بيماري جذام

برنامه كشوري مبارزه بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن

برنامه كشوري مبارزه با  فلج شل حاد

برنامه كشوري مبارزه با  سرخك

برنامه كشوري مبارزه با  ديفتري

برنامه كشوري مبارزه با  كزاز نوزادي

برنامه كشوري مبارزه با  سياه سرفه

برنامه كشوري مبارزه با  مننژيت

برنامه كشوري مبارزه با  آنفلوآنزا

برنامه كشوري مبارزه با  سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادي

برنامه كشوري مبارزه با بيماري مالاريا

برنامه كشوري مبارزه با بيماري هپاتيت

برنامه كشوري مبارزه با بيماري ايدز

برنامه كشوري  کاهش آسيب

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهاي انگلي و روده اي

برنامه كشوري مبارزه با  بيماري التور

برنامه مبارزه با بيماري تيفوئيد

برنامه كشوري مبارزه با اسهال خوني

برنامه كشوري مبارزه با تب راجعه

برنامه كشوري مبارزه با توکسوپلاسموز

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهاي آميزشي ( STI  )

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهاي مشترک بين انسان و حيوان

برنامه كشوري مبارزه با بيماري هاري و حيوان گزيدگي

برنامه كشوري مبارزه با تب خونريزي دهنده

برنامه كشوري مبارزه با سياه زخم

برنامه كشوري مبارزه با كيست هيداتيت

برنامه كشوري مبارزه با لشمانيوز پوستي و احشايي

برنامه كشوري مبارزه با جنون گاوي

برنامه كشوري مبارزه با تب مالت

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهاي قارچي و پوستي

برنامه كشوري مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

كنترل عفونتهاي بيمارستاني

بهداشت زندانها

مراقبت بيماريها در امور پناهندگان

مقابله با اپيدمي ها

برنامه كشوري كنترل  هپاتيت

برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبكه هاي بهداشت و درمان

برنامه کشوري پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور

برنامه کشوري پيشگيري  از سوانح و حوادث درنظام شبكه هاي بهداشتي درماني

برنامه کشوري  ثبت مصدومين در بيمارستانها

برنامه کشوري جامعه ايمن

برنامه کشوري  ثبت  سرطان

برنامه ادغام بهداشت روان واعتياد درنظام شبكه هاي بهداشتي

برنامه کشوري نظام ساماندهي معتادان سخت دردسترس

طرح کشوري نظام مراقبت غير واگير

برنامه كشوري مبارزه با عقرب و مارگزيدگي

برنامه كشوري  غربالگري کم کاري مادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي TSH در نوزادان

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  PKU

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  G6PD