پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

وظایف هستـه آموزش بهـورزی

-      جذب و پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزی –

کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور :

1-      تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2-      بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی

3-      اعلام نیاز و تعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4-      توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ،

معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5-      برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

6-      اطلاع رسانی درخصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،

 خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

7-      جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

8-      تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

9-      برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

10-   اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

11-   فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت گیرد

12-   همکاری با فصلنامه بهورز ، جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرمهای

 نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

13-  تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

14-  طراحی و برنامه ریزی برنامه های آموزشی غیرحضوری ( از راه دور ) بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز

15-  تشکیل کمیته آموزش شهرستان ( متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئولین ستادی بر

حسب مورد ، مدیر مرکز آموزش بهورزی ) که به منظور اجرای وظایف زیر صورت می گیرد.

-         نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعات ماندگار از دوره های برگزار شده پس

 از شش ماه جهت بهورزان و با همکاری واحدهای ستادی

-         برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی

-         انتخاب بهورز و مربی نمونه

-         تشکیل شورای بهورزی

-         حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

-         مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

-         نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه

-         ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

-         مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

-         همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

-         تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان

-         مشارکت در امور اداری بهورزان ( ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ، تغییر عنوان و ... )                                            

-         طرح سوال و برگزاری امتحانات عملی و ارزشیابی کارآموزی دانش آموزان

-        نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عناوین شغلی

1

خانم میترا شیروانی

مدیر بهورزی