پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

مسئول حراست شبكه بهداشت درمان

 

نام و نام خانوادگی: امیر لطیفی شهرام

سابقه: 4 سال

مدرک: کارشناس حقوق 

 

 آدرس ایمیل جهت دریافت پیشنهادات ، انتقادات: Herasat.shb@umsha.ac.ir