پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار


 اهم فعاليتهاي واحد نظارت بر درمان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار به شرح زير مي باشد :

1.        بازديد از بيمارستان آيت ا... بهاري ( ره ) و ارسال پسخوراند .

2.       بازديد از مراكز خصوصي ( اعم از مطب پزشكان متخصص ، عمومي ، دندانپزشكان ، دفاتر كار مامايي ، مؤسسه فيزيوتراپي ، دفاتر بهداشتكاران دهان و دندان و دندانسازان تجربي ) .

3.      بازديد از داروخانه هاي خصوصي تحت پوشش شهرستان .

4.      انجام مكاتبات لازم جهت تمديد پروانه مراكز و مؤسسات و مجوز واحدهاي تزريقات و پانسمان .

5.      تأييد محل مطب و دفتر مار مامايي جهت صدور پروانه .

6.       رسيدگي به شكايات مردمي از مطب ها و داروخانه هاي خصوصي .

7.      ارجاع افراد مختلف و مراكز فاقد مجوز قانوني به مراجع ذيصلاح .

8.      اطلاع رساني به مراكز خصوصي و ارسال دستور العمل هاي ارسالي از سوي معاونت محترم درمان دانشگاه و معاونت محترم غذا و دارو و معاونت محترم بهداشتي .  

·         اطلاعات آماری همکاران


نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

شماره تلفن ثابت و همراه

صفورا محمدی

مسئول واحد نظارت بر درمان

كارشناس پرستاری

34501861