پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

شرح وظايف واحد نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 

1.كنترل و نظارت فني و بهداشتي بر فعاليت كارخانجات مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مستقر در شهرستان

2. بازرسي و نظارت بر مراكز عمده پخش و عرضه مواد غذايي و ...

3. كنترل و نظارت بر مراكز عرضه محصولات آرايشي و بهداشتي و قاچاق كالا

4. كنترل ، نظارت و نمونه برداري از مواد اوليه و محصولات توليدي كارخانجات و كارگاهها

5. نظارت بر فعاليت مسئولين فني واحدهاي توليدي مواد غذايي و بهداشتي

6. تكميل و بررسي مدارك مورد نياز جهت صدور ، تمديد يا اصلاح پروانه هاي بهره برداري ، ساخت و مسئول فني

7. تكميل و بررسي مدارك مورد نياز جهت صدور تمديد يا اصلاح شناسه نظارت كارگاهي

8. شركت در جلسات مشترك با ادارات و سازمانهاي مرتبط با مراكز توليد و عرضه مواد غذايي و بهداشتي

9. مشاركت در آموزش مديران و مسئولين فني كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي

10. اطلاع رساني جهت ارتقاء آگهي هاي عموم جامعه

11. تهيه برنامه ساليانه اداره غذا شهرستان مربوطه

12. شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با وظايف محوله

13. تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهيانه به استان

14. شناسايي واحدهاي توليدي غيرمجاز و فاقد مجوز بهداشتي و معرفي آنها به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه

15. رسيدگي به شكايات واصله و انعكاس به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه

16. معرفي متخلفين بهداشتي به مراجع قضايي

 

·         اطلاعات آماری همکاران

 

شماره تلفن ثابت و همراه

مدرک تحصیلی

عنوان شغلی       

نام و نام خانوادگی

09195573698

34509481

 

لیسانس مهندسی

علوم و صنایع غذائی

مسئول واحد

نظارت برمواد غذائی

مهندس مهدی قربانی