پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

 

*اهم فعالیت های واحد امور مالی:

1-تأمین اعتبار هزینه های جاری،عمرانی و اختصاصی از محل اعتبارات شبکه و پرداخت هزینه های مذبور

2-نظارت مالی بر مراحل انجام هزینه و اعمال کنترل های داخلی بر امور انبار و اموال و درآمد واحد ها

3-پرداخت هزینه های پرسنلی شامل حقوق و مزایای کارکنان و اسناد هزینه و کمک به پرسنل مراکز بیمارستان و مرکز فوریت های پزشکی

4-اجرای گام به گام  نظام نوین مالی و حسابداری تعهدی به موازات مدیریت امور مالی دانشگاه

5-ارائه خدمات به پرسنل از  قبیل صدور گواهی حقوقی و همکاری مستمر با واحد های ستادی و محیطی و مراجعین در راستای خدمت رسانی و رضایتمندی همکاران و مراجعین به شبکه