پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

*اهم فعالیت های واحد انبار:                                                                                                                                                                                                                  

1-درخواست کالا(سفارش خرید)

2-رسید انبار(تحویل کالا توسط انبار دار)

3-حواله انبار(توزیع کالا)جهت واحدهای ستادی شبکه و مراکز بهداشتی درمانی

4-برگشتی کالا

*اهم فعالیت های واحد امین اموال:

 

1-ثبت مشخصات اموال رسیده در فرم های مربوطه

2-ارسال لیست اموال مربوطه در هر 6 ماه به استان

3-ارسال گزارشات حوادث و سرقت و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه

4-جمع آوری وسایل اسقاط و مازاد به کمک واحد انبار

5-فروش وسایل اسقاط به کمک واحد انبار

6-صدور و ثبت سند انتقال برای اموال ارسالی به ادارات خارج از شبکه بهداشت بهار

7-الحاق فرم 16(مربوط به اموال تحویلی واحد)و چک کردن اموال فوق

8-انجام تغییر تحولات اموال تحویلی کارمندان و صدور قبض و حواله به کمک انبار دار

9-ثبت اموال رسیده و ارسالی در برنامه نظام قدیم اموال

10- ثبت اموال رسیده و ارسالی در برنامه نظام جدید اموال

11- ثبت اموال رسیده و ارسالی در دفاتر مربوطه