پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

 

معرفی مدیر شبکه :

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد به نشان

 تحصیلات : پزشک عمومی  

 

شرح وظایف :

ساماندهی کلیه امور مربوط به شبکه بهداشت و درمان بهار با عنایت به سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی همدان اعم از :

-          انجام هماهنگی های مربوط به جذب اعتبارات و تأمین منابع مالی – انسانی و فضای فیزیکی

-          نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی

-          انجام هماهنگی های برون بخشی شهرستان مرتبط با امور شبکه ( شرکت فعالی در جلسات هماهنگی فرمانداری – بخشداریها – شوراها و ادارات )

-          تعامل با روسای ادارات شهرستان

-          انتخاب مدیران و مسئولان شایسته در بخش بهداشت و درمان شهرستان و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد ایشان

-          هماهنگی پاسخگویی بهینه به مشکلات اجرایی موجود

-          هماهنگی پاسخگویی بهینه به ارباب رجوع

-          ارتقاء برنامه های تحول اداری و نظارت بر اجرای طرح 5s

-          شرکت فعال در جلسات – کمیته ها – همایش ها و کارگاههای آموزشی

-          نظارت بر برنامه عملیاتی شبکه – بررسی شاخص ها در آمارهای عملکردی موجود و ارائه پسخوراند و راهکار بمنظور بهبود عملکرد واحدهای زیرمجموعه شبکه

 

 

 

 تلفن دفتر: 34504140

کدشهرستان:081