پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

مركز بهداشت شهرستان واحدي است كه اولين سطح تخصصي يعني كارشناس خدمات مختلف بهداشتي را شامل مي شود و مديريت همه مراكز بهداشتي درماني شهري - روستائي - پايگاه بهداشتي - خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشت و مركز آموزش بهورزي از نظر فني و اداري به عهده دارد.