ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
پایگاه جاده ای همه کسی

پایگاه جاده ای همه کسی


1.اطلاعات کلی:

1ـ1.نام پایگاه: پایگاه جاده ای همه کسی

1ـ2.نوع پایگاه: جاده ای

1ـ3.کدشناسائی کشوری پایگاه: 326 ـH

1ـ4.جمعیت تحت پوشش پایگاه: جمعیت شهری : 7830نفر       جمعیت روستائی:20232نفر              مجموع:28062نفر

1ـ5. مشخصات سرپرست پایگاه:

* نا م ونام خانوادگی: مهدی دیرباز         مدرک تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی        تاریخ انتصاب: 1396

1ـ6.سال شروع فعالیت : 1387

1ـ7.میانگین تعدادمأموریت های ماهیانه مرکز: شهری: 0مورد      جاده ای:25مورد        بین مراکزدرمانی:3مورد                مجموع:28مورد

2. مشخصات جغرافیائی پایگاه :

2ـ1.آدرس وشماره تلفن : مرکزبهداشتی درمانی روستای همه کسی    تلفن:08134533838

2ـ2.وضعیت ساختمان محل استقرار:

* نوع ساختمان: سوئیت موجوددرداخل ساختمان درمانگاه به مساحت 70مترمربع

2ـ3.نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه قبلی : پایگاه مرکزی بهار بافاصله 28کیلومتر

2ـ4. نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه بعدی : پایگاه جاده ای وینسار(استان کردستان) بافاصله 12کیلومتر

2ـ5.محورها،شهر ها،بخش هاوروستاهای تحت پوشش پایگاه باذکرفاصله:

* محدوده جغرافیائی شهروروستاهای تابعه بخش صالح آباد

* مأموریت های بین مراکزدرمانی درمانگاه های صالح آباد وهمه کسی

* محورهمدان ـ سنندج حدفاصل ایست وبازرسی شهیدزارعی تاروستای داش بلاغ همه کسی(22کیلومتر)

* محورقدیم غارعلیصدرحدفاصل خروجی صالح آبادتا سه راهی حسن قشلاق(13کیلومتر)

 

3. وضعیت نیروی انسانی پایگاه:

3ـ1.بدون چارت سازمانی مصوب

3ـ2.میانگین تعدادنیروهای شاغل درپایگاه:4 نفرتکنسین فوریت های پزشکی جهت استقراریک اکیپ آماده دونفره درهرشیفت 24ساعته)

3ـ3:وضعیت شیفت دهی وچینش پرسنل پایگاه:چینش چرخشی پرسنل درکلیه پایگاه های تابعه مرکز هرچهار ماه یک باروشیفت دهی 24ساعته وگاها 48 ساعته برحسب نیاز

3ـ4.نحوه ترددپرسنل به پایگاه: آژانس (قراردادبابخش خصوصی) در حال حاضر با وسیله شخصی

4. وضعیت ارتباطات پایگاه:

4ـ1. دارای یک خط تلفن ثابت فعال

4ـ2. دارای یک دستگاه بی سیم مرکزی ویک دستگاه بی سیم خودروئی نصب برروی آمبولانس دراختیار

5. وضعیت لجستیک پایگاه:

* آمبولانس های فعال دراختیار: یک دستگاه آمبولانس بنزاسپرینتر باکدلجستیک کشوری 3263 ـH  بعنوان کداصلی

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور