ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
پایگاه مرکزی شهری بهار

پایگاه شهری مرکزی بهار

 

 

1.اطلاعات کلی:

1ـ1.نام پایگاه: پایگاه شهری مرکزی بهار

1ـ2.نوع پایگاه: شهری

1ـ3.کدشناسائی کشوری پایگاه: 311 ـH

1ـ4.جمعیت تحت پوشش پایگاه: جمعیت شهری :27645نفر     جمعیت روستائی:22743نفر         مجموع:50388نفر

1ـ5. مشخصات مسئول پایگاه:

* نا م ونام خانوادگی: حمیدرضاراغوانی بالغ       مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری        تاریخ انتصاب: 1383

1ـ6.سال شروع فعالیت : 1381

1ـ7.میانگین تعدادمأموریت های ماهیانه مرکز: شهری:33مورد      جاده ای:22مورد       بین مراکزدرمانی:2مورد                          مجموع:57مورد

2. مشخصات جغرافیائی پایگاه :

2ـ1.آدرس وشماره تلفن : بهار ـ بلوارکشاورز جنب بیمارستان آیت الله بهاری  تلفن:08134511108  تلفکس: 08134506555

2ـ2.وضعیت ساختمان محل استقرار:

*نوع ساختمان: اداری ـ مسکونی باسازه تیرچه بلوک با مساحت زیربنائی 116.5 و مساحت کل 800 مترمربع

* وضعیت مالکیت ساختمان: تملیکی

* منابع مالی احداث پایگاه : زمین تملیکی بیمارستان آیت الله بهاری وتأمین هزینه احداث ساختمان ازمنابع استانی

2ـ3.نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه قبلی : پایگاه شهری الوند بافاصله 8کیلومتر

2ـ4. نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه بعدی : پایگاه جاده ای لالجین بافاصله 14کیلومتر

2ـ5.محورها،شهر ها،بخش هاوروستاهای تحت پوشش پایگاه باذکرفاصله:

* محدوده جغرافیائی شهروبخش مرکزی بهار

* محورهمدان ـ بهار حدفاصل میدان مریانج تا پلیس راه همدان ـ کرمانشاه (7کیلومتر)

* محوربهار ـ اسدآباد حدفاصل پلیس راه همدان ـ کرمانشاه تا روستای رسول آبادعلیا(20کیلومتر)

3. وضعیت نیروی انسانی پایگاه:

3ـ1.دارای چارت سازمانی مصوب با7پست ثابت سازمانی

3ـ2.میانگین تعدادنیروهای شاغل درپایگاه:12نفر(1نفرمسئول منطقه،1نفرخدمتگذار،سه نفرمسئول شیفت و6نفرتکنسین فوریت های پزشکی جهت استقرار دو اکیپ آماده دونفره درهرشیفت 24ساعته)

3ـ3:وضعیت شیفت دهی وچینش پرسنل پایگاه:چینش چرخشی پرسنل درکلیه پایگاه های تابعه مرکز هرچهار ماه یکباروشیفت دهی 24ساعته وگاها 48 ساعته برحسب نیاز

3ـ4.نحوه ترددپرسنل به پایگاه: وسیله نقلیه شخصی

4. وضعیت ارتباطات پایگاه:

4ـ 1.فعالیت پایگاه بعنوان مرکزپیام شهرستان باکدارتباطی کشوری600

4ـ2. دارای چهارخط تلفن ثابت یک طرفه 115 و دو خط تلفن آزادفعال

4ـ3. دارای یک دستگاه بی سیم مرکزی ودودستگاه بی سیم خودروئی نصب برروی آمبولانس های دراختیار

4ـ4. مجهزبه سیستم ضبط مکالمات تلفن وبی سیم (جهت ضبط کلیه مکالمات تلفن وبی سیم پایگاه های مرکز)

5. وضعیت لجستیک پایگاه:

5ـ1. آمبولانس های فعال دراختیار: دودستگاه آمبولانس بنزاسپرینتر(یک دستگاه باکدلجستیک کشوری 3113 ـH       بعنوان کداصلی ویک دستگاه باکدلجستیک کشوری 3453 ـH  بعنوان کدپشتیبان)

5ـ2.خودورهای دراختیارغیرآمبولانس: یک دستگاه آمبولانس مزدا مستهلک ومورداستفاده جهت انجام امورجاری مرکز

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور