پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

 

 

 

                                                                           شماره پیامک:30006448000008

  

شماره تلفن های جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار

نام واحد

تلفن مستقیم

نمابر

کد

داخلی

آدرس

دفتر مدیر شبکه

34504140

34509303

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

دفتر معاون شبکه

34509484

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

اداره امور عمومی

34509485

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

حراست

34504333

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

روابط عمومی

34501861

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

نظارت بر درمان

34501860

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی آرایشی

34509481

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

امور مالی

34509486

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

نقلیه

34501860

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

کارپردازی

34509483

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

دبیرخانه

34509482

34508400

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

انبار

34509480

 

 

 

شهر بهار-خیابان امام خمینی( ره)

 

 

 

شماره تلفن های جدید بیمارستان آیت الله بهاری

نام واحد

تلفن مستقیم

نمابر

داخلی

آدرس

بیمارستان آیت الله بهاری

3-34500441

34500401

 

شهر بهار-بلوار کشاورز

دفتر ریاست بیمارستان

34500406

34500401

1

"

دفتر مدیریت بیمارستان

 

 

2

"

اورژانس

 

 

3

"

بخش داخلی

 

 

4

"

دفتر پرستاری

 

 

5

"

بخش زایمان

 

 

6

"

امور اداری

 

 

7

"

خدمات

 

 

8

"

 

 

 

شماره تلفن  جدید مرکز بهداشت شهرستان بهار و واحد های تابعه

نام واحد

تلفنخانه

نمابر

داخلی

آدرس

مرکز بهداشت شهرستان بهار

 

34500456

34504555

34507444

34502233

 

بهار-خیابان 17 شهریور روبروی بانک مسکن

دفتر رئیس مرکز بهداشت

 

 

218

"

معاون اجرایی مرکز بهداشت

 

 

217

"

امور اداری

 

 

227

"

واحد گسترش

 

 

211

"

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 

 

220

"

واحد آمار

 

 

215

"

آموزش بهداشت

 

 

224

"

بهورزی

 

 

224

"

بهداشت خانواده

 

 

212

"

بهداشت مدارس

 

 

213

"

بهداشت محیط

 

 

216

"

بهداشت حرفه ای

 

 

234

"

دبیرخانه

 

 

219

"

خدمات

 

 

226

"

مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 بهار

34502555

 

 

بهار- خیابان سی متری

مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 بهار

34502433

 

 

بهار-خیابان امام خمینی(ره)

مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 بهار

34504040

 

 

بهار-میدان حر-خیابان شهید مطهری

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی 5  لالجین

34522161

 

 

لالجین-بلوار آیت الله خامنه ای

مرکز بهداشتی درمانی شماره 6 لالجین

34522633

 

 

لالجین-خیابان مهدیه

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی صالح آباد

34622929

 

 

 صالح آباد- خیابان شهید ثانی

مرکز بهداشتی درمانی روستای حسن قشلاق

34557221

 

 

روستای حسن قشلاق

مرکز بهداشتی درمانی روستای زاغه

34562577

 

 

روستای زاغه

مرکز بهداشتی درمانی روستای کارخانه قند

34553158

 

 

روستای کارخانه قند

مرکز بهداشتی درمانی روستای پهنه بر

34593021

 

 

روستای پهنه بر

مرکز بهداشتی درمانی روستای همه کسی

34533434

 

 

روستای همه کسی

مرکز بهداشتی درمانی روستای  آبرومند

3463332

 

 

روستای آبرومند

مرکز بهداشتی درمانی  مهاجران

34567388

 

 

شهر مهاجران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن  مرکز فوریت پزشکی شهرستان بهار(115)

نام واحد

تلفن مستقیم

نمابر

کد

داخلی

آدرس

مرکز فوریت  پزشکی شهرستان بهار

(پایگاه مرکزی بهار)

34506555

34506555

 

 

بهار-بلوار کشاورز

پایگاه جاده ای لالجین

36528315

 

 

 

لالجین ـ بلوارآیت الله خامنه ای نرسیده به جایگاه سوخت رسانی ایثار   

پایگاه جاده ای همه کسی

34533838

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی روستای  همه کسی