پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

محمد به نشان
مدير شبكه بهداشت درمان

 


مجید موانیه ئی
ریاست مرکز بهداشت

 


امیر لطیفی شهرام
مسئول حراست